Mata Kuliah

MATA KULIAH KURIKULUM 2021

  • Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta merupakan program studi berjenjang S-1, yang berdiri sejak tahun 1986.
  • Program studi ini telah terakreditasi “B” dengan keputusan dari BAN PT No. 163/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VI/2014.

SEMESTER 1
    
JurKode MTKMata KuliahSKSWajib/PilihanSyarat
10INT 1101Agama Islam2Wajib
10GET1203Dasar Keteknikan Sosial & Budaya2Wajib
10INT 1104Agama Hindu2Wajib
10GET1201Fisika I3Wajib
10GET1204Matematika I3Wajib
10GEP1302Kristalografi & Mineralogi3Wajib
10GET1202Kimia Dasar3Wajib
10GEP1301Geologi Dasar3Wajib
10INT 1105Agama Budha2Wajib
10INT 1102Agama Kristen2Wajib
10INT 1103Agama Katolik2Wajib

SEMESTER 2
    
10INT 1201Bahasa Indonesia2Wajib
10TGP 1205Fisika II3Wajib TGT 1105
10TGP 1202Paleontologi Umum3Wajib TGP 1102
10TGP 1201Petrologi3Wajib TGP 1101
10TGT 1204Matematika II3Wajib TGT 1104
10INT 1106Pancasila2Wajib
10INP 1202Bahasa Inggris3Wajib –
10TGP 1206Kimia Analit3WajibTGT 1103
10TGP 1203Geomorfologi3WajibTGP 1102
 
SEMESTER 3
    
10TGP 2101Geologi Struktur3Wajib TGP 1203
10TGP 2103Geologi Lapangan I2WajibTGP 1203
10TGT 2107Geostatistik2WajibTGP 1203, TGT 1204
10TGP 2106Mikropaleontologi3Wajib TGP 1202
10TGP 2105Menggambar Teknik3WajibTGP 1102
10INT 2201Teknik Lingkungan2Wajib –
10TGP 2104Sedimentologi3WajibTGP 1201
10TGT 2102Geokimia Eksplorasi3WajibTGP 1201, TGP 1206

SEMESTER 4
   
10TGP 2203Mineralogi Optik & Petrografi3WajibTGP 1201
10TGP 2201Stratigrafi3WajibTGP 2104
10TGT 2204Geologi Batubara3WajibTGP 2104
10TGT 2202Tektonika2WajibTGP 2101
10INT 2107Kewarganegaraan2WajibTGT 1106, INT 1106
10TGT 2206Geofisika Eksplorasi3WajibTGP 2101, TGP 2104
10INT 2102Manajemen Mutu2Wajib –
10TGP 2205Geohidrologi3WajibTGP 2101, TGP 2104

SEMESTER 5
   
10 TGT 3107Geologi Minyak & Gas Bumi3WajibTGP 2201
10 TGP 3106Geologi Citra Penginderaan Jauh 3WajibTGP 2101
10 TGP 3105Geologi Teknik 3WajibTGP 2205
10 INT 3101Metodologi Penelitian & Teknik Presentasi 2WajibTGP 2103
10 TGP 3103Pemetaan Geologi 3WajibTGP 2103
10TGP 3101Geokomputasi dan Sistem informasi Geografis 3WajibTGP 2105
10 TGT 3104Geologi Sejarah 2Wajib TGP 2201
10 TGP 3102Vulkanologi 3WajibTGT 2202

SEMESTER 6
   
10 TGT 3221Seismologi2PilihanTGT 2206
10 TGP 3204Geologi Lapangan II 3 TGP 3103
10 TGT 3203Geologi Indonesia 2 TGT 2202
10 TGT 3205Pengetahuan Alat Berat 2Pilihan
10 INT 3102Kewirausahaan 2  –
10 TGT 3208Mineral Tanah Jarang 2PilihanTGT 2102
10 TGT 3209Geotoksologi 2Pilihan –
10 TGT 3207Konservasi Airtanah 2Pilihan TGP 2205
10 TGT 3219Geologi Medis 2Pilihan
10 TGT 3201Geologi Lingkungan 3 TGP 3105
10 TGT 3211Manajemen Bencana Geologi 2PilihanINT 2102, TGT 2202
10 TGT 3202Bahan Galian Industri 2 TGP 3102
10 TGT 3220Teknik Reservoir Minyak Bumi 2PilihanTGT 3107
10 Pengetahuan Alat Berat2Pilihan 

SEMESTER 7
   
10 INT 4101Kuliah Kerja Nyata 2Wajib120 SKS
10 TGT 4102AMDAL Pertambangan 2WajibTGT 3202
10 TGT 4109Biostratigrafi 2PilihanTGP 2201
10 TGT 4104Eksplorasi dan Pengelolaan Sumber Daya Geologi 2PilihanTGP 3204
10 TGT 4107Geologi Pengembangan Wilayah 2PilihanTGT 3201
10 TGT 4120Manajemen Proyek 2PilihanINT 2102
10 TGT 4106Energi Terbarukan 2Pilihan
10 TGT 4101Geothermal 2WajibTGP 3102
10 TGT 4114Mekanika Batuan 2PilihanTGP 3105
10 TGT 4117Geologi Pantai 2PilihanTGP 2104
10 TGP 4103Seminar 2WajibTGP 3204, INT 3101
10 TGT 4121Batuan Karbonat 2PilihanTGP 2104

SEMESTER 8
   
10INT 4201Skripsi 6 Wajib135 SKS, TGP 3204