25.6 C
Yogyakarta
Thursday, October 22, 2020
Beranda SYAWALAN & HALAL BI HALAL KELUARGA BESAR IST AKPRIND YOGYAKARTA, 1 Syawal 1439 H Bapak Ustadz drh. H. Agung Budiyanto, MP, Ph.D (Wakil Dekan 1 & Dosen Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Hewan UGM).

Bapak Ustadz drh. H. Agung Budiyanto, MP, Ph.D (Wakil Dekan 1 & Dosen Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Hewan UGM).

Syawalan IST AKPRIND YOGYA 1439 H